Materias

Plan de estudios del Máster

PRIMEIRO CUATRIMESTRE

MATERIAS

CRÉDITOS

Deseño gráfico da paisaxe (Complemento formativo recomendada para titulados no arquitectos)

3

Ciencias ambientais (Complemento formativo recomendada para os arquitectos)

3

Historia da xardinería

3

Teoría e metodoloxía

3

Planificación da paisaxe

6

Deseño da paisaxe I

3

Tecnoloxías da información

3

Vexetación e material vexetal I

3

Paisaxe Cultural

3

Taller I (2 semanas presenciais)

6


SEGUNDO CUATRIMESTRE

MATERIAS

CRÉDITOS

Deseño da paisaxe II

3

Vexetación e material vexetal II

3

Espazos públicos urbanos

3

Integración das infraestruturas na paisaxe

3

Materiais, construción e instalacións

6

Xestión da paisaxe

3

Traballo fin de máster (3 semanas e media de presenciais)

9

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España