Materias de Especialización: Deseño da paisaxe II


Competencias xenéricas:

 1. Capacidade para a análise e a síntese
 2. Capacidade para aprender
 3. Capacidade para resolver problemas
 4. Capacidade para aplicar o coñecemento na práctica
 5. Capacidade para xerar novas ideas (creatividade)
 6. Capacidade para a toma de decisións
 7. Capacidade para o traballo autónomo, en grupo ou individualmente

Competencias específicas:

 1. Coñecemento racional dos fundamentos da Ciencia da Paisaxe que sexan de aplicación en cada especialidade
 2. Coñecemento das diferentes clasificacións paisaxísticas
 3. Análises da ordenación do espazo rural e dos principais tipos de organización agraria
 4. Análise das estruturas agrarias e o seu compoñentes -hábitat rural, morfoloxía agraria e sistemas de cultivo- como elementos conformadores da paisaxe rural
 5. Coñecemento das diferentes unidades da paisaxe en Galicia
 6. Coñecemento de métodos e modelos empregados no estudo da paisaxe e na súa valoración
 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España