Materias de Especialización: Planificación da Paisaxe


Desenvolvo dunha comprensión da paisaxe orientada á planificación e ao establecido no CEP.

Xuízo crítico da diversidade de ópticas disciplinares en relación á paisaxe e como estas inflúen na súa planificación.

Capacidade de planificación da paisaxe, coa inclusión das opinións das persoas involucradas mediante procedementos de participación.

Aplicación da lexislación vixente en relación á paisaxe.

Desenvolvemento de tarefas de análises e diagnoses da paisaxe.

Capacidade de escoller e propor medidas específicas de protección, xestión intelixente, conservación, preservación, desenvolvemento sustentable e ordenación da paisaxe, introducindo unha perspectiva crítica.

Capacidade de catalogar os valores dunha paisaxe, incluíndo aspectos de tipo intangible e inmaterial.

Argumentación e crítica de modelos de ordenación e xestión da paisaxe xa existentes.

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España