Andrés Manuel García Lamparte

Titulacións:

Enxeñeiro de Montes.
Enxeñeiro Técnico Agrícola en Hortofruticultura e Xardinería.

Traballos realizados:

Febreiro do 2006 a xullo do 2007-participación como técnico en SIX na actualización da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais da Provincia de Lugo do ano 2005. Traballo desenvolto polo SIT da USC ao abeiro dun convenio coa Exma. Deputación Provincial de Lugo e o Ministerio de Política Territorial e Administracións Públicas.
Xullo do 2007 ata a actualidade- Investigador do proxecto SIMULA de Simulación do crecemento dos núcleos urbanos mediante autómatas celulares e SIX. Financiado pola Xunta de Galicia.

Publicacións.

Traballo de Investigación Titorado:
Estudo de modelos de autómatas celulares para a simulación do crecemento urbano e avaliación da súa aplicabilidade en Galicia. Titorado por Inés Santé Riveira.

Tese de Doutoramento:

Simulación do crecemento urbano en Galicia mediante modelos de autómatas celulares: aplicación no núcleo de Ribadeo. Dirixida por Rafael Crecente Maseda e Inés Santé Riveira.

Artigos publicados en revistas.

Santé, I., García, A. M., Miranda, D., Crecente, R. (2010). Cellular automata models for the simulation of real-world urban processes: A review and analysis. Landscape and Urban Planning, 96, 108-122.

García, A. M., Santé, I., Crecente, R. (2010). Análisis de los factores que condicionan la evolución de los usos del suelo en los pequeños asentamientos urbanos de la costa norte de Galicia. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 54, 57-59. I.S.S.N.: 0212-9426.

García, A.M., Santé, I., Crecente, R., Miranda, D. (2011) An analysis of the effect of the stochastic component of urban celular automata models. Computers Environment and Urban Systems (en prensa).

Artigos presentados a congresos

García A.M., Santé I., Crecente R., López F.J.(2008). Analysis of the factors that condition the expansion of a coastal village through celular automata simulation. In: Selected proceedings form the  XII  International Congress in Project Engineering. Zaragoza: AEIPRO

Santé, I., García, A.M., Miranda, D., Crecente, R. (2009). Analysis of operational urban celular automata models. En: Mastorakis, N. E., Jha, M. (Eds.), Recent Advances in Urban Planning &Transportation. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Urban Planning and Transportation (pp. 91-98). Rhodes, Greece: WSEAS Press.

García, A.M., Santé, I., Miranda, D., Crecente, R. (2009). Analysis of factors influencing urban growth patterns on small towns. In: Mastorakis, N. E., Jha, M. (Eds.), Recent Advances in Urban Planning & Transportation. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Urban Planning and Transportation (pp. 99-104). Rhodes, Greece: WSEAS Press.

García, A.M., Santé, I., Miranda, D., Crecente, R. (2009). Analysis of the stochastic component of urban models based on cellular automata. In: Mastorakis, N. E., Jha, M. (Eds.), Recent Advances in Urban Planning & Transportation. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Urban Planning and Transportation (pp. 105-110). Rhodes, Greece: WSEAS Press.

Andrés Manuel García Lamparte*, Inés Santé Riveira, Marcos Boullón Magán, Rafael Crecente Maseda, David Miranda Barros  (2010) Análisis comparativo de modelos de autómatas celulares para la simulación del crecimiento de pequeños núcleos urbanos de Galicia (NO de España). En: VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, Pamplona 27, 28 e 29 de outubro do 2010.

 


< Anterior   Siguiente >

Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España