Convocatoria UDC

Convocatoria de exames e datas de actas Universidade de A Coruña:

Calendario académico para o curso 2011/2012

Estudos oficiais de grao e de mestrado

O período lectivo do curso académico comprenderá do día 1 de setembro de 2011 ao 31 de xullo de 2012.

1. actividades académicas  docentes comezarán e rematarán nas datas seguintes:

 • Primeiro cuadrimestre
  • inicio: 12 de setembro de 2011
  • remate: 13 de xaneiro de 2012
 • Segundo cuadrimestre
  • inicio: 30 de xaneiro de 2012
  • remate: 23 de xuño de 2012

2. Para a súa avaliación os/as estudantes en cada curso académico terán dereito a dúas oportunidades e o calendario quedará organizado en tres períodos:

 • Primeiro cuadrimestre: do 16 ao 28 de xaneiro de 2012.
  (A data límite de entrega e sinatura das actas é o 10 de febreiro e o 17 de febreiro de 2012, para as actas do Traballo de Fin de Grao e do Traballo de Fin de Mestrado)
 • Segundo cuadrimestre: do 24 de maio ao 9 de xuño de 2012
  (A data límite de entrega e sinatura das actas é o 20 de xuño de 2012, e de 27 de xuño para as actas do Traballo de Fin de Grao e do Traballo de Fin de Mestrado)
 • Convocatoria final: do 2 ao 14 de xullo de 2012
  (A data límite para a entrega e sinatura das actas é o 23 de xullo de 2012 e 30 de xullo para as actas do Traballo de Fin de Grao e do Traballo de Fin de Mestrado)

Fuente UDC

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España