Convocatoria USC

Convocatoria de exámes e datas de actas Universidade de Santiago de Compostela:

Calendario académico curso 2011-12.

Estudos oficiais de GRAO E MÁSTER

1.- O período lectivo do curso académico comprenderá do día 1 de setembro de 2011 ao 31 de xullo de 2012 organizado en dous períodos académicos.

2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:

Primeiro período:

inicio: 12 de setembro de 2011
remate: 26de xaneiro de 2012

Segundo período:

inicio: 30 de xaneiro de 2012
remate: 8 de xuño de 2012

3.- Cando estea previsto a realización de probas de avaliación os/as estudantes en cada curso académico terán dereito a dúas oportunidades para seren avaliados quedando o calendario organizado do seguinte xeito:

 

Datas das probas de avaliación

Data límite de rexistro das
cualificacións en xescampus

Primeiro período

do 16 de xaneiro ao 28 de xaneiro de 2012.

venres 10 de febreiro de 2012

Segundo período

Do 28 de maio ao 9 de xuño de 2012

luns 25 de xuño de 2012

Xullo

Do 2 ao 14 de xullo de 2012

luns 30 de xullo de 2012

Fuente USC

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España