Matricula

Requisitos de Acceso:

Poderán ser admitidos no master, aquelas persoas que posúan as seguintes titulacións:

 • Arquitectura.
 • Enxeñería Agrónoma
 • Enxeñería de Montes
 • Enxeñería de Camiños, Canles e Portos
 • Licenciatura en Bioloxía
 • Licenciatura en Xeoloxía
 • Licenciatura en Xeografía
 • Enxeñería de Minas
 • Un título universitario equivalente ás citadas titulacións.
 • Enxeñeiros técnicos agrícolas, enxeñeiros técnicos forestais, enxeñeiros técnicos de obras públicas, arquitectos técnicos e enxeñeiros técnicos de minas. 
 • Tamén poderán ser admitidos solicitantes con outras titulacións tras ser valorado a súa curriculum pola Comisión de coordinación interuniversitaria do Master e os órganos correspondentes de selección das dúas Universidades.
 • A admisión realizarase polo procedemento de criterios xerais (terá en conta exclusivamente o expediente académico en caso dunha demanda de prazas maior que a oferta).

Plazas ofertadas:

Universidade de Santiago de Compostela: 10 plazas
Universidade de A Coruña: 10 plazas

Matrícula:

A preinscrición e matrícula poderá realizarse indistintamente en calquera das dúas universidades que imparten o título (Escola Politécnica Superior de Lugo da USC ou Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC).
Consulta as páxinas web de cada universidade para coñecer os procedementos de inscrición e matrícula:A matrícula será firme cando se comprobe a veracidade dos datos declarados de acordo coa documentación que deberás entregar ou enviar na universidade na que che preinscribas:

 • Impreso de solicitude.
 • Certificación académica na que figure a nota media.
 • Título académico de acceso ao máster.
 • Curriculum vitae

Prezos de matrícula:

Taxas oficiais establecidas polas Universidades. Ao redor de 2.000 € para alumnos comunitarios.

Prazos de matrícula:

Universidade da Coruña:

1º PRAZO ( xuño - xullo de 2017)

Preinscrición

23 xuño – 13 xullo 2016

Publicación lista provisional

18 xullo

Reclamacións

18 – 26 xullo

Publicación lista definitiva

31 xullo

Matrícula (*)

1 – 13 agosto

2º PRAZO (agosto - setembro de 2017)

Preinscrición

14-21 agosto

Publicación lista provisional

6 setembro

Reclamacións

6 – 8 setembro

Publicación lista definitiva

15 setembro

Matrícula (*)

13 – 28 setembro

3º PRAZO (setembro - outubro de 2017)

Preinscrición

19 – 27 de setembro

Publicación lista provisional

2 outubro

Reclamacións

2 – 5 outubro

Publicación lista definitiva

9 outubro

Matrícula (*)

10 – 19 outubro

(*) A matrícula realizarase nas datas de chamamento e seguindo o procedemento que se estableza polos centros, de ser o caso.

Universidade de Santiago de Compostela:

Solicitude de praza

3 xullo – 3 agosto

Publicación adxudicación prazas

7 agosto

1º convocatoria matrícula admitidos

8 - 10 agosto

2º conv. Matrícula con lista de agarda

14 – 17 agosto

3º conv. Matrícula con lista de agarda

21 - 22 agosto

Matrícula en vacantes
(Máster sen listaxe de agarda)

18 agosto - 2 de outubro

Matrícula en vacantes
(Máster CON listaxe de agarda)

Chamamento individualSede de la Fundación Juana de Vega/ Escuela Gallega del Paisaje.
Rúa Salvador Allende, 92, 15176 Oleiros (A Coruña)
Telf.: 981 654 637
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protesida contra os robots de spam, necesita ter Javascript activado para poder verla

 


Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España