Entrevista: Camilo Blanco

En nova entrevista charlamos con Camilo Blanco Pampín, estudou Arquitectura na ETSAC, que recibido bolsas de formación nos departamentos de Urbanismo, Composición, e no Servizo de Arquitectura e Urbanismo da UDC. Posteriormente realizou o Máster en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega.

Nestes anos colaborou en diversos proxectos e investigacións dirixidos por profesionais de gran experiencia: entre outros o congreso A cidade intuída: Compostela 2021, no equipo do arquitecto Carlos Fernández García; Plan de actividades para o Monte do Gozo, Recuperación dos Baños de San Xusto (Cotobade), ou a elaboración da Guía de Cor e Materiais de Galicia, coa Dra. arquitecta Cristina García Fontán; proxectos de intervención paisaxística coa Escola Galega dá Paisaxe liderados pola arquitecta Isabel Aguirre de Urcola. Comparte estudo con outra profesional que pasou polo #MasterJdV, Nuria Freire González, resultando premiados en varios concursos de arquitectura, xardíns e deseño.

Actualmente cursa os estudos de doutoramento cunha investigación sobre arquitectura e paisaxe dirixida polo Dr. arquitecto Juan Creus.

Unha vez máis e antes de deixarvos coa entrevista, gustaríanos agradecer a Camilo Blanco a dispoñibilidade para responder a esta serie de cuestións relacionadas coa arquitectura da paisaxe.

Cal foi a túa motivación para cursar o #MásterJdV?

Ao terminar os estudos de arquitectura quería ampliar os meus coñecementos sobre o espazo público, entender mellor que é o que ocorre fóra dos edificios. A visión multidisciplinar que ofrece o MásterJdV parecíame máis enriquecedora nese aspecto que outras formacións máis centradas exclusivamente na arquitectura ou o urbanismo.

Como valoras o teu paso polo #MasterJdV?

Foi unha experiencia moi positiva. Aprendín tanto de profesores como de compañeiros, moitos dos cales proviñan de disciplinas diferentes á miña (bioloxía, forestais, agronomía, arquitectura da paisaxe...). O curso no cal realicei o máster, 2013-2014, era de modalidade presencial, e creouse un ambiente de traballo moi bo sacando adiante proxectos en grupo moi interesantes. A posibilidade de ter relatorios de profesionais recoñecidos da arquitectura da paisaxe de diferentes partes do mundo é un plus, ademais de contar con profesorado especializado en cada unha das disciplinas que interveñen na paisaxe.

Variou a túa concepción sobre a arquitectura da paisaxe?

Durante os meus estudos de arquitectura sempre me interesou especialmente o espazo público, pero o MásterJdV achegoume unha visión moito máis completa da que tiña, sumando coñecementos sobre vexetación, ecosistemas, planificación, xestión, participación pública, paisaxes culturais... O certo é que ampliei o meu campo de coñecementos pero, creo que máis importante, ampliei o meu campo de interese cara a moitos ámbitos que non me viña expondo e aos que agora presto moita máis atención.

Cales foron as oportunidades laborais xurdidas tras o teu paso polo #MásterJdV?

Considérome afortunado no sentido en que desde que cursei o MásterJdV puiden participar en varios proxectos directamente relacionados coa arquitectura da paisaxe, e nos cales non tería oportunidade de colaborar se non fóra polos coñecementos adquiridos no máster.

Debido ás características dos proxectos de paisaxe, xeralmente non desempeño o meu traballo en solitario senón dentro dun grupo de profesionais, o cal me permitiu afrontar diferentes labores en proxectos a diversas escalas: desde a planificación de 50 hectáreas no Monte de Gozo (no equipo da arquitecta Cristina García Fontán - PROAP), ata o deseño dun xardín de 100m2 para o Festival Internacional de Xardíns de Allariz (con Nuria Freire González).

Unha das maiores satisfaccións é poder colaborar co grupo de investigación da Escola Galega dá Paisaxe, dirixido pola arquitecta Isabel Aguirre de Urcola, en proxectos de paisaxe por toda Galicia. É unha aprendizaxe constante xa que de cada proxecto ou investigación sácanse moitas experiencias para o seguinte, ademais de poder compartir mesas de traballo con profesionais de primeiro nivel e persoas que tamén pasaron polo MásterJdV, co cal o clima de traballo e entendemento é fenomenal.

A nivel de posibilidades laborais, creo que cada vez máis as administracións, tanto locais como autonómicas, están a se interesar pola arquitectura da paisaxe debida aos enormes beneficios que achega (ambientais, sociais, culturais, económicos...), co cal espero que a tendencia continúe á alza e Galicia sexa un referente en canto ao respecto pola paisaxe.

Ademais da iniciativa pública, tamén creo que hai un espazo para o traballo en colaboración con outros colegas arquitectos axudando en proxectos con gran carga de espazo público ou material vexetal.

Como aplicas os coñecemento adquiridos no #MásterJdV na túa vida profesional?

O recibir formación de disciplinas tan variadas, pero cun fío condutor común, fai que teña unha visión da contorna moito máis completa que a que tiña ao terminar arquitectura. Á hora de enfrontarme a cada proxecto teño en conta moitos aspectos que, de non realizar o MásterJdV, posiblemente seguiría pasando por alto.

Tamén volvería destacar a capacidade para o traballo en equipo, a cal agradezo practicar moito no máster, xa que como dixen é un alicerce fundamental desta profesión. Desta maneira permíteme adaptarme ao perfil do grupo no que estea a traballar, podendo achegar unha visión máis ligada ás necesidades arquitectónicas ou urbanísticas nun grupo multidisciplinar, ou ben achegar unha visión máis ambientalista nunha colaboración con outros arquitectos.

Así que non podo máis que recomendar o MásterJdV para todo aquel que, vindo de calquera disciplina, teña interese en aprender sobre a paisaxe, rodeado dun gran equipo de xente como o que se van a atopar na Fundación Juana de Vega.

Por último agradecer a Camilo o seu tempo e predisposición con este espazo.

 


< Anterior   Seguinte >

Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España