Valerià Paül Carril

Valerià Paül Carril é desde 2015 profesor interino da Universidade de Santiago de Compostela (USC), coa acreditación nacional do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para concorrer a concursos de acceso a Profesor Titular de Universidade (2014), despois dun período como Ass/Professor na University of Western Australia (2014-2015). Licenciado en Xeografía (Universitat de Barcelona, 2001), con Premio Extraordinario de Licenciatura (2002) e Premio Nacional Fin de Carreira de Educación Universitaria (2002) polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Doutor en Planificación Territorial e Desenvolvemento Rexional pola Universitat de Barcelona (2006), Premio Extraordinario de Doutoramento (2007).

As súas principais liñas de investigación son a ordenación e a xestión territoriais, focalizándose nos espazos abertos; o desenvolvemento territorial de áreas protexidas e de montaña; a xeografía cultural e histórica das paisaxes; a agricultura, a alimentación e os estudos rurais; os conflitos territoriais (en especial en áreas periurbanas); a xeografía política; e o turismo, particularmente os tipos cultural, natural e rural, e en áreas protexidas.

Participou en máis de 10 proxectos gañados en convocatorias competitivas, polo xeral traballando en rede en temas rurais, de paisaxe e rexionais. Estes proxectos foron financiados polos gobernos español, galego ou catalán. Un proxecto para subliñar, tamén obtido mediante unha convocatoria competitiva, foi Spatial Indicators for a “Europe 2020. Strategy” Territorial Analysis (SESTA), financiado con 400,000 € polo programa de investigación territorial ESPON da Unión Europea e liderado pola USC, do que foi Project Manager (2011-2013).

Tamén desenvolveu traballos de consultoría para administracións, en especial no trienio 2006-2008, inicialmente como consultor autónomo e a posteriori como investigador por proxectos no Institut d’Estudis Territorials (Universitat Pompeu Fabra/Generalitat de Catalunya). Entre as administracións contratantes destacan o Observatori do Paisatge, a Diputació de Barcelona e o Departament d’Economia (Secretaria de Turisme) da Generalitat de Catalunya.

Impartiu clases nas universidades de Barcelona, Vigo, Santiago de Compostela e Western Australia, tanto en graos (Xeografía e Ordenación do Territorio, Turismo) como en másteres (Turismo, Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial, Arquitectura da Paisaxe, Desenvolvemento Rexional, Formación do Profesorado). Supervisou máis de 10 de traballos fin de grao, máis de 10 tese de máster e 2 tese doutoral. Na actualidade supervisa 5 tese doutoral.

Conta con máis de 30 artigos en revistas con avaliación anónima por pares (clasificadas en JCR SSCI, SCOPUS e/ou IN-RECS), máis de 20 artigos noutro tipo de revistas, 3 libros e 4 manuais, 7 libros como editor e máis de 30 capítulos de libros. Asistiu a máis de 30 congresos fóra de España (5 relatorios e máis de 30 comunicacións, 11 das cales publicadas en actas de congresos) e máis de 30 congresos en España (5 relatorios e máis de 30 comunicacións, 23 das cales publicadas en actas de congreso ou como artigos en revistas).

(i) Principais artigos en paisaxe (selección de 5)

 1. PAÜL, V. (2017): «O paisatge na Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives». Treballs da Societat Catalá de Geografia, 83: 139-173.
 2. PAÜL, V. & TRILLO-SANTAMARÍA, J.M. (2015): «Discussing the Couto Mixto (Galicia, Spain): Transcending the Territorial Trap through Borderscapes and Border Poetics Analyses». Geopolitics, 20(1): 56-78.
 3. PAÜL, V.; SANTOS, X. & PAZOS, M. (2015): «The Ambiguous Geographies of Protected Areas in Galicia». Ambiente e Desenvolvemento. International Journal of Development and Environment, 19(36): 61-77
 4. PAÜL, V. & TRILLO-SANTAMARÍA, J.M. (2014): «A construción literaria das paisaxes fronteirizas. Unha reflexión á mantenta do Couto Mixto (Galicia e Portugal)». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60(2): 289-314.
 5. PAÜL, V. & LABRAÑA, S. (2013): «As paisaxes do mar galego. Unha liña interpretativa crítica». Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades, 25: 29-62.

(ii) Principais libros en paisaxe (selección de 5)

 1. PAÜL, V. (ed.) (2017, in press): Xeografía dás Montañas de Trevinca: territorios, ambientes e paisaxes. Ourense: Deputación de Ourense.
 2. ROMAR, R.; ROSALES, X.M. & PAÜL, V. (2015): PAGUS. Galicia, un país de paisaxes. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
 3. PAÜL, V. (2013): Ou Convenio Europeo dá Paisaxe como marco para a ordenación dá paisaxe. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 4. PAÜL, V. & TORT, J. (2009): L’Empordà de Josep Pla. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 5. PAÜL, V. (ed.) (2006): Paisaxes galegas |Versión 2005. Unha escolma plural de olladas ás paisaxes de Galiza. Santiago de Compostela: Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia/Dirección Xeral de Turismo.

(iii) Principais capítulos de libro en paisaxe (selección de 5)

 1. AGRELO, L.M. & PAÜL, V. (2017, in press): «Cortegada, Parque Nacional dás Illas Atlánticas de Galicia: entre “laurisilva relicta” e “illa extirpada”». In: MOLINERO, F. et ao. (coord.): Paisaxes patrimoniais de España. Valor e significado do patrimonio territorial español. Madrid: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente/Universidade Autónoma de Madrid, v. I, p. 632-645.
 2. TRILLO, J.M. & PAÜL, V. (2015): «Paisaxes de fronteira e narrativas postestatales». In: BLANCH, T. (dir.): Topografías invisibles: estategias críticas entre Arte e Xeografía. Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 310-319.
 3. PAÜL, V. & SALEWSKI, J. (2014): «Os almendrales do Pla de Coroa (Eivissa): individualidade paisaxística, cambio recente e idealización como paraíso rural nunha illa turística». In: MOLINERO, F. (coord.): Atlas das paisaxes agrarias de España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, v. II, p. 797-807.
 4. PAÜL, V.; TORT, J. & SANCHO, A. (2011): «O marco conceptual das paisaxes da agricultura». In: MOLINERO, F.; OJEDA, J.F. & TORT, J. (coord.): As paisaxes agrarias de España. Caracterización, evolución e tipificación. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, p. 9-38.
 5. PAÜL, V. & QUERALT, A. (2009): «Lles polítiques i els instruments de protecció, gestió i ordenació do paisatge a l’Estat español». In: NOGUÉ, J.; PUIGBERT, L. & BRETCHA, G. (ed.): Ordenació i gestió do paisatge a Europa. Olot: Observatori do Paisatge de Catalunya, p. 64-103.

(iv) Participación en investigación en paisaxe (selección de 5 proxectos)

 1. 2016-2018 As paisaxes culturais da lista do Patrimonio Mundial (código CSO2015-65787-C6-4-P), financiado polo Goberno de España. IPs: Rafael Mata & Joan Tort.
 2. 2013-2015: Paisaxes patrimoniais de España (código CSO2012-39564-C07-06), financiado polo Goberno de España. IPs: Fernando Molinero & Joan Tort.
 3. 2012-2014: Haulmip - Lles Hauts Lieux du tourisme en Midi-Pyrénées. Dispositifs de valorisation et organisation deas territoires touristiques, financiado pola Région Midi-Pyrénées. IP: Dr Sébastien Rayssac.
 4. 2010-2012: As unidades básicas de paisaxe agraria de España: identificación, caracterización e valoración (código CSO2009-12225-C05-01), financiado polo Goberno de España. IPs: Fernando Molinero & Joan Tort.
 5. 2007-2009: As paisaxes da agricultura de España. Sistematización, análise e tipos (código SEJ2006-15331-C02-02/GEOG), financiado polo Goberno de España. IPs: Fernando Molinero & Joan Tort.

(v) Máis información dispoñible en:

 


< Anterior   Seguinte >

Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España