Entrevista a Mario Crecente

Bos días Mario.

En primeiro lugar, gustaríanos agradecerlle a dispoñibilidade para responder a esta serie de cuestións sobre o Máster Universitario en arquitectura da paisaxe Juana De Vega.


Mario Crecente

Que define a  arquitectura da paisaxe como disciplina específica?
Como aquela que se preocupa, pola contorna non construída a diversas escalas.

Que ámbitos e competencia abarca a arquitectura da paisaxe?
Desde a xardinería, ata a ordenación e intervención en espazos públicos abertos.

Existen diferenzas substanciais, a pesar do incuestionable vínculo, entre xardinería  e arquitectura da paisaxe?
Unha concepción máis global do ámbito de intervención, e o recoñecemento da súa complexidade suma de valores e factores naturais, culturais e de uso.

De que forma abórdanse os proxectos? É un traballo tan individual ou pola contra adóitase desenvolver en estruturas multidisciplinares?
En xeral, son traballos multidisciplinares nos que se precisan diversos enfoques.

Aínda que a arquitectura da paisaxe consolidouse como disciplina autónoma ao longo do últimos cento cincuenta anos,  cal cre que é o motivo polo que non calou en España da mesma forma que no panorama internacional?
Pon unha escasa valoración pública dos espazos públicos, especialmente en Galicia.

Na túa opinión, que crees que achega aos estudantes cursar o máster de arquitectura da paisaxe Juana de Vega?
Un amplo abanico de materias representativo da complexidade do tema, un cualificado cadro de profesores nacionais e internacionais, e grupos de alumn@s de diversas procedencias que enriquecen o máster.

Moitas grazas de novo pola súa colaboración.

Juan Mario Crecente (-) é doutor arquitecto pola Universidade da Coruña e docente en diversos másteres. Desenvolveu o seu labor tanto na administración pública como no ámbito privado. No ano 2000 Crecente Asociadosa partindo dunha experiencia previa na administración nos campos do Patrimonio, o Urbanismo e o Turismo.

 


< Anterior   Seguinte >

Fundación Juana de Vega | Rúa Salvador Allende nº 92 |  C.P.:15176 San Pedro de Nos - Oleiros | A Coruña - España